Fixardagar

FIXARDAGAR

Uddevalla Ridklubb är en ideellt driven förening och för att kunna hålla våra priser nere så mycket vi kan blir våra personalkostnader begränsade. Detta innebär att vi är beroende av hjälp från våra medlemmar.

 

Varje termin har vi fixardagar i stallet där medlemmar samlas och hjälps åt med olika göromål för att våra hästar ska ha det bra samt för att det ska vara snyggt och trevligt på vår anläggning. Exempel på vad som brukar arbetas med är att gå över hagarna så trådarna är hela, ansa sly runt paddock och andra grönområden samt spola av inne i ridhuset. Ingen förkunskap behövs.


I samband med första fakturan för terminen läggs det på en depositionsavgift på 500kr/elev (eller familj om det är mer än en i familjen som rider) vilken man får tillbaka om man varit med på en av terminens fixardagar. Betalar man terminsvis får man depositionen återbetalad. Betalar månadsvis får man avdrag på terminens sista faktura.


Varför vi har beslutat om depositionsavgift för fixardagarna är för att få en bättre uppslutning av våra medlemmar så att vår personal ska kunna ägna sig så mycket som möjligt åt hästarnas välfärd och elevernas utbildning. 


Vi har två fixardagar per termin och det räcker att man kommer på den ena men vill man komma på båda är man givetvis välkommen.


Från och med VT 2021 har vi fasta veckor enl nedan:


Vårterminens fixardagar sker under v. 16 och v. 19.


Höstterminens fixardagar sker under v. 35 och v. 40.