Värdegrund

UDDEVALLA RIDKLUBBS VÄRDEGRUND

På Uddevalla Ridklubb arbetar vi med att skapa trivsel för alla på klubben.


Det betyder att:


 • Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, vi är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva samt att vi har ett positivt bemötande.
 • Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.
 • Vi hanterar hästen på ett sätt som vi kan stå för, vänligt men bestämt, och anpassar oss till varje häst.
 • Vi behandlar alla hästar med respekt och vi reagerar om någon häst far illa.
 • Vi tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer av hästen än vad vi har för förutsättning att klara av.


Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi visar respekt för alla människor, bekräftar och berömmer varandra.


När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.

Handlingsplan om någon bryter mot vår värdegrund

På Uddevalla Ridklubb arbetar vi med att skapa trivsel för alla på klubben. Om någon skulle bryta mot vår värdegrund arbetar vi utefter denna handlingsplan.


Det betyder att:


 1. Lyssnar på anklagelsen och hur den bryter mot vår värdegrund.
 2. Talar med den personen det gäller och om den personen inte är myndig ber vi även att få tala med målsman till den anklagade.
 3. Om den anklagade bedöms ha gjort det den anklagats för begärs det en ursäkt till den utsatta.
 4. Om detta beteende fortsätter skickas ett varsel om uppsäging av medlemsskapet ut.
  • Med uppsägning av medlemsskapet menas att som ridande elev måste du avbryta din termin hos oss utan att få pengarna tillbaka. Du kommer heller inte få hantera någon av våra häster. Ses du av behörig personal på vår anläggning kommer de att be dig avlägsna dig.
 5. Den anklagade har nu två veckor på sig att försvara sig.
 6. Två veckor efter varslet tar styrelsen ett beslut om ifall medlemsskapet ska upphöra.


VÅRA SPONSORER

En ideell förening söker ständigt sponsorer. Kan du tänka dig att sponsra oss? Klicka på denna länk för mer information. 

Genom att näthandla via Sponsorhuset kan 

du sponsra Uddevalla ridklubb 


INFORMATION


Uddevalla ridklubb

Nöthult 112

451 92 Uddevalla


För allmäna frågor till styrelsen var vänlig kontakta oss via mail: info@uddevallaridklubb.se

 


För frågor gällande lektioner var vänlig kontakta vår ridinstruktör via mail:

uddevallaridklubb@hotmail.com


Bankgiro: 5659-8782

Swish: 1235601661

Swish försäljningar som ex kakor, newbody etc: 1230273250

Swish Ungdomssektionen: 1234211918

GLÖM INTE MÄRKA VAD BETALNINGEN AVSER!


Org.nr: 858500-3943©2018 Uddevalla ridklubb

 

STYRELSEN

Ordförande - Emma Engblom

Vice ordförande

Sekreterare - Nina Mäntylä

Kassör - Susanne Wiklund

Fakturering - Anna-Maria Girnus 
Ledamot - Marie Söderberg Prado 

Suppleant - Caroline Kleist
UNGDOMSSEKTIONEN


Ordförande - Helena Pischel
VALBEREDNINGEN


Elin Högberg

Lena Gråberg

Ewa-Linda Borg


RIDSKOLAN


Ring/sms:a oss på
0793369151
Telefontid

mån-tor 15.30-16


Frånvaroanmälan ENDAST via SMS på ovanstående nummer


Häst- och stallskötare

Malin Olsson


Ridinstruktör
Paulina Lisra


Anläggningsansvarig

Styrelsen och Uddevalla kommun