Värdegrund

UDDEVALLA RIDKLUBBS VÄRDEGRUND

På Uddevalla Ridklubb arbetar vi med att skapa trivsel för alla på klubben.


Det betyder att:


 • Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, vi är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva samt att vi har ett positivt bemötande.
 • Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.
 • Vi hanterar hästen på ett sätt som vi kan stå för, vänligt men bestämt, och anpassar oss till varje häst.
 • Vi behandlar alla hästar med respekt och vi reagerar om någon häst far illa.
 • Vi tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer av hästen än vad vi har för förutsättning att klara av.


Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi visar respekt för alla människor, bekräftar och berömmer varandra.


När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.

Handlingsplan om någon bryter mot vår värdegrund

På Uddevalla Ridklubb arbetar vi med att skapa trivsel för alla på klubben. Om någon skulle bryta mot vår värdegrund arbetar vi utefter denna handlingsplan.


Det betyder att:


 1. Lyssnar på anklagelsen och hur den bryter mot vår värdegrund.
 2. Talar med den personen det gäller och om den personen inte är myndig ber vi även att få tala med målsman till den anklagade.
 3. Om den anklagade bedöms ha gjort det den anklagats för begärs det en ursäkt till den utsatta.
 4. Om detta beteende fortsätter skickas ett varsel om uppsäging av medlemsskapet ut.
  • Med uppsägning av medlemsskapet menas att som ridande elev måste du avbryta din termin hos oss utan att få pengarna tillbaka. Du kommer heller inte få hantera någon av våra häster. Ses du av behörig personal på vår anläggning kommer de att be dig avlägsna dig.
 5. Den anklagade har nu två veckor på sig att försvara sig.
 6. Två veckor efter varslet tar styrelsen ett beslut om ifall medlemsskapet ska upphöra.